Diagnosverksamhet

Föreningen har fem diagnosgrupper:

Artrit, Artros, AS/Bechterew, Fibromyalgi/Långvarig smärta, SLE/Systemsjukdomar

Våra ombud är bra på att ge råd och tips i frågor om de olika reumatiska sjukdomarna.

Saknar din diagnos en egen grupp, men som påminner om de som redan finns. Kanske finns det fler med samma bekymmer.

Ring gärna. Vi tar tacksamt emot önskemål och idéer om träffar, föreläsningar eller dylikt.

Diagnosombudsansvariga:

Lena Bärndal

Ann Lennartsson

Diagnosombud:


Artrit:

Ordinarie: Elisabet Blixt

Ersättare: Agneta Landelius


Artros:

Ordinarie: Barbro Antonsson

Ersättare: Birgitta Larsson


AS/Bechterew:

Ordinarie: Bengt Petersson

Ersättare: Karl-Åke Johansson


Fibromyalgi/Långvarig smärta:

Ordinarie: Birgitta Krantz

Ersättare: Elinor Nordqvist


Systemsjukdomar:

Ordinarie: Birgitta Svensson

Ersättare: Inger Nordström


Barn- och ungdomsansvarig:

Styrelsen