Fonder

Gåvofonden

Kan sökas till rekreationsvistelse (vart tredje år) av medlemmar i reumatikerföreningar inom f.d Skaraborgs Län,

med minst 3 års medlemskap i Reumatikerförbundet.

Ansökan kan sökas under hela året och görs skriftligt på särskild blankett.

Skickas till:

Reumatikerdistriktet Skaraborg Flygares Gränd 5 521 42 Falköping


För mer information kontakta kansliet som kan vara dig behjälplig.