Fonder – Skaraborg

Fonder

Gåvofonden

Kan sökas till rekreationsvistelse (vart tredje år) av medlemmar i reumatikerföreningen inom f.d. Skaraborgs Län,
med minst 3 års medlemskap i Reumatikerförbundet.
Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett, kan sökas under hela året.
Skickas till:
Reumatikerdistriktet Skaraborg Flygares Gränd 5 521 42 Falköping

För mer information kontakta styrelsen som kan vara dig behjälplig.