Kontakt

Ordförande: Lena Bärndal 070 – 396 10 06

Kassör: Ann Lennartsson 070 - 285 19 54

Kanslist: Åsa Berggren 0515 - 158 30

e-post: [email protected]

Kansli: Flygares Gränd 5, 521 42 Falköping