Styrelsen

VU 2022

Lena Bärndal

Ordförande

Telefon: 070 – 396 10 06

Ann Lennartsson

Kassör

Telefon: 0511 – 811 32

Birgitta Krantz

Vice ordförande, sekreterare, studieorganisatör

Telefon: 070 – 203 39 18

Lena Kjellgren

Ledamot

Telefon: 070 – 938 90 05

Åsa Berggren

Kanslist
Telefon: 0515 – 158 30

Styrelsen

Ordförande: Lena Bärndal
Kassör: Ann Lennartsson
Studieorganisatör: Birgitta Krantz

Ledamöter ordinarie:
Barbro Antonsson, Skövde
Christina Nordblom, Vara
Lisbeth Heldin, Falköping
Pia Roos, Lidköping
Inger Andersson, Hjo
Kirsten Karlsson, Skara
Anita Tropp, Mariestad
Martin Sjöhem, Tibro
Lena Kjellgren, Tidaholm

Ledamöter ersättare:
Birgitta Ohlsson Wallinder, Skövde
Angelika Bristle Folkesson, Vara
Lisbeth Almberg, Falköping
Birgitta Larsson, Lidköping
Britt-Marie Brandoff, Hjo
Monica Karlsson, Skara
Gunvie Rydbjer, Mariestad
Eva Bryngelsson, Tibro
Paula Sandgren, Tidaholm

Kontaktperson för barnreumatikerna är Styrelsen